Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 26.03.2020г. в 11:19ч.]