Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 28.04.2020г. в 15:19ч.]