Доставка на генератори на Галий 68 (68Gа) и консумативи за синтез на радиофармацевтици за период от 2 години