Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 13.05.2020г. в 12:14ч.]