Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 13.05.2020г. в 12:16ч.]