Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 15.05.2020г. в 17:13ч.]