Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 21.05.2020г. в 17:27ч.]