Обявлени за откриване на процедура.pdf [публикувано на 29.05.2020г. в 16:09ч.]