Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 01.06.2020г. в 12:24ч.]