Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 12.06.2020г. в 17:19ч.]