Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 17.06.2020г. в 11:22ч.]