Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 19.06.2020г. в 11:42ч.]