Възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП