Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 30.06.2020г. в 14:45ч.]