Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 02.07.2020г. в 9:01ч.]