Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 02.07.2020г. в 15:25ч.]