Обявление за възложена поръчка газ.pdf [публикувано на 03.08.2020г. в 15:22ч.]