Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 17.08.2020г. в 13:45ч.]