Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 19.08.2020г. в 13:54ч.]