Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 21.08.2020г. в 12:15ч.]