Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 04.09.2020г. в 14:58ч.]