Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 08.09.2020г. в 11:58ч.]