Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 08.09.2020г. в 16:24ч.]