Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 16.09.2020г. в 14:30ч.]