ВКИ - 1 „Текущ ремонт на коридор, разположен на втори етаж и свързващ блокове 2, 3 и 4 на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“

Покана.pdf [публикувано на 27.10.2020г. в 11:34ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 27.10.2020г. в 11:34ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 27.10.2020г. в 11:34ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 27.10.2020г. в 11:34ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 27.10.2020г. в 11:52ч.]
Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 16.11.2020г. в 14:21ч.]
Договор Кратос 13 ЕООД.pdf [публикувано на 16.11.2020г. в 14:21ч.]
Обявление за изпълнен договор Кратос-13 ЕООД.pdf [публикувано на 23.11.2020г. в 11:44ч.]