Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 02.11.2020г. в 10:16ч.]