ВКИ - 2 „Преустройство на помещения за монтаж на компютърен томограф SOMAT FORSE VB20, разположени на първия етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Покана.pdf [публикувано на 02.11.2020г. в 11:38ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 02.11.2020г. в 11:39ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 02.11.2020г. в 11:39ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 02.11.2020г. в 11:39ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 02.11.2020г. в 11:39ч.]
Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 16.11.2020г. в 14:25ч.]
Договор Промишлено и гражданско строителство ООД.pdf [публикувано на 16.11.2020г. в 14:25ч.]
Обявление за изпълнен договор.pdf [публикувано на 10.03.2021г. в 14:39ч.]