Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 23.11.2020г. в 10:05ч.]