ВКИ-3 Изграждане на допълнителна лъчезащита между процедурното помещение и командната зала на Компютърен томограф-ситисимулатор към Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Проект на договор.pdf [публикувано на 05.02.2021г. в 16:12ч.]
Покана.pdf [публикувано на 05.02.2021г. в 16:12ч.]
Решение за определяне на изпълнител.docx.pdf [публикувано на 05.02.2021г. в 16:13ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 05.02.2021г. в 16:13ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 05.02.2021г. в 16:13ч.]
Договор Кратос-13 ЕООД.pdf [публикувано на 22.02.2021г. в 14:12ч.]
Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 22.02.2021г. в 14:12ч.]
Обявление за изпълнен договор ВКИ-3.pdf [публикувано на 14.05.2021г. в 16:16ч.]