ВКИ-4 Ремонт на покрив, доставка и монтаж на нова хидроизолация от мембранен тип на сграда с предназначение за гаражи, с идентификатор 10135.2555.2677.24 по КККР, находяща се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Покана.pdf [публикувано на 17.02.2021г. в 15:27ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 17.02.2021г. в 15:29ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 17.02.2021г. в 15:29ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 17.02.2021г. в 15:30ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 17.02.2021г. в 15:31ч.]
Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 25.02.2021г. в 14:49ч.]
Договор Кратос 13 ЕООД.pdf [публикувано на 25.02.2021г. в 14:49ч.]
Обявление за изпълнен договор ВКИ 4.pdf [публикувано на 08.06.2021г. в 16:37ч.]