ВКИ-5 Преустройство на помещения за монтаж на комбинирана уредба за позитронно-емисионна томография с компютърен томограф (ПЕТ – КТ) към Клиника по нуклеарна медицина, разположена на партерен етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 01.03.2021г. в 16:08ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 01.03.2021г. в 16:08ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 01.03.2021г. в 16:08ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 01.03.2021г. в 16:08ч.]
Покана.pdf [публикувано на 01.03.2021г. в 16:08ч.]
Обявление за възложена поръчка ВК-5.pdf [публикувано на 18.03.2021г. в 14:21ч.]
Договор Експрес Гаранцион ООД.pdf [публикувано на 18.03.2021г. в 14:21ч.]
Обявление за приключен договор ВКИ-5.pdf [публикувано на 14.07.2021г. в 11:50ч.]