ВКИ-8 Авариен ремонт на част от покривната хидроизолация на Основния корпус в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 19.05.2021г. в 15:55ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 19.05.2021г. в 15:55ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 19.05.2021г. в 15:55ч.]
Покана.pdf [публикувано на 19.05.2021г. в 15:55ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 19.05.2021г. в 15:55ч.]
Обявление за възложена поръчка ВКИ 8.pdf [публикувано на 08.06.2021г. в 16:34ч.]
Договор Кратос-13 ЕООД.pdf [публикувано на 08.06.2021г. в 16:34ч.]
Обявление за изпълнен договор ВКИ-8.pdf [публикувано на 10.09.2021г. в 15:42ч.]