ВКИ-9 Израждане на главна водомерна шахта на територията на УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД към 5-та водоснабдителна зона

Покана.pdf [публикувано на 12.07.2021г. в 10:36ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Договор 13035 Промишлено и гражданско строителство ООД.pdf [публикувано на 05.08.2021г. в 12:49ч.]
Обявление за възложеха порачка ВКИ 9.pdf [публикувано на 05.08.2021г. в 12:49ч.]
Обявление за изпълнен договор ВКИ-9.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:31ч.]