ВКИ-10 Ремонт на кабинет № 234 към Централна клинична лаборатория (ЦКЛ), Основен корпус на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД

Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 13.07.2021г. в 10:41ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 13.07.2021г. в 10:41ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 13.07.2021г. в 10:41ч.]
Покана.pdf [публикувано на 13.07.2021г. в 10:41ч.]
Доклад.pdf [публикувано на 13.07.2021г. в 10:41ч.]
Договор 13036 Промишлено и гражданско строителство ООД.pdf [публикувано на 05.08.2021г. в 12:50ч.]
Обявление за възложеха порачка ВКИ 10.pdf [публикувано на 05.08.2021г. в 12:50ч.]
Обявление за изпълнен договор ВКИ-10.pdf [публикувано на 15.10.2021г. в 15:44ч.]