ЮСС МЕДИКА ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ТИТАНИКА 2008 ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
СИКО - ФАРМА ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
РСР ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ОРТОСИНТЕЗ - 1 ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
НЕУРО ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
МЕДИСОФТИС ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
МЕДИКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
МЕДИКАРД ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
МАКМЕД ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ИНФОМЕД ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ИНТЕРАГРО 90 ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ДЕВИМЕД ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
ВИ ЕНД ДИ СЪРВИС ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
БУЛМАР МЛ ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
БИКОМЕД ООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД.pdf [публикувано на 13.09.2021г. в 14:59ч.]
Обявление за изпълнен договор Софарма Трейдинг АД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен договор Прохелт ЕООД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен договор молекюлар Солушънс България ЕООД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен договор Кардио Медикал ЕООД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен договор Истлинк България ООД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен договор Гамидор България ООД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен догово Екос Медика ООД.pdf [публикувано на 14.10.2021г. в 16:30ч.]
Обявление за изпълнен догово Маримпекс-7 ЕООД.pdf [публикувано на 15.10.2021г. в 14:40ч.]
Обявление за изпълнен договор Джи Ес Евро България ЕООД.pdf [публикувано на 18.03.2022г. в 15:03ч.]