ВКИ-16 Възстановителни СМР в клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал пожар, намиращи се на 9 етаж на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

Решение за определяне на изпълнител по ВКИ 16.pdf [публикувано на 19.04.2022г. в 15:05ч.]
Протокол комисия ВКИ 16.pdf [публикувано на 19.04.2022г. в 15:05ч.]
Проект на договор по ВКИ 16.pdf [публикувано на 19.04.2022г. в 15:05ч.]
Покана.pdf [публикувано на 19.04.2022г. в 15:05ч.]
Доклад комисия ВКИ 16.pdf [публикувано на 19.04.2022г. в 15:05ч.]
Договор по ВКИ 16 Кратос 13_заличени подписи.pdf [публикувано на 25.05.2022г. в 16:11ч.]
Обявление за възложена поръчка ВКИ-16.pdf [публикувано на 25.05.2022г. в 16:11ч.]
Обявление за приключване на договор ВКИ-16.pdf [публикувано на 19.07.2022г. в 12:11ч.]