ВКИ-17 Текущ ремонт на кардиоoперационен блок, намиращ се на втори етаж във високото тяло на основната сграда на УМБАЛ Света Марина ЕАД

Покана - ВКИ 17.pdf [публикувано на 02.06.2022г. в 14:37ч.]
Проект на договор по ВКИ 17.pdf [публикувано на 02.06.2022г. в 14:39ч.]
Решение за определяне на изпълнител ВКИ 17.pdf [публикувано на 02.06.2022г. в 14:40ч.]
Доклад комисия ВКИ 17.pdf [публикувано на 02.06.2022г. в 14:40ч.]
Протокол комисия ВКИ 17.pdf [публикувано на 02.06.2022г. в 14:40ч.]
Обявление за възложена поръчка ВКИ-17.pdf [публикувано на 29.06.2022г. в 15:40ч.]
Договор Промишлено и гражданско строителство ООД.pdf [публикувано на 29.06.2022г. в 15:41ч.]
Обявление за приключване на договор ВКИ-17.pdf [публикувано на 05.09.2022г. в 14:26ч.]