Обявление за изпълнен договор МСБ ЕООД.pdf [публикувано на 16.08.2022г. в 12:05ч.]