Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf [публикувано на 03.04.2023г. в 16:02ч.]