СТАНОВИЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АОП

Становище AOP 04-00167 [публикувано на 12.05.2015г. в 15:37ч.]