МУ–Варна започва обучения за работа с новия софтуер за администриране и управление на обучението на докторанти.
09.04.2024

МУ–Варна започва обучения за работа с новия софтуер за администриране и управление на обучението на докторанти.

В изпълнение на Проект BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"  е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура „Модернизация на висшите училища“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Медицински университет – Варна стартира обучения за работа с новия софтуер за администриране и управление на обучението по процедури за придобиване на ОНС „Доктор“.

Целта на софтуера е подпомагане на основните административни етапи свързани с  процедурите по придобиване на ОНС „Доктор“ като: планиране, прием, обучение отчисляване, защита.

Системата за електронно управление ще предоставя възможност за: информираност в реално време, автоматична напомняща система, достъп до документация по всяко време, информационен център, обучителни материали, изготвяне на документи, справки и прогнози.

Обученията ще бъдат проведени за всички целеви групи по предварително изготвен вече график.

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай Световния ден на здравето и здравния работник 7 април
07.04.2024

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай Световния ден на здравето и здравния работник 7 април

Видео поздрав вижте тук

 

Уважаеми лекари, учени, медицински и здравни специалисти,

На 7 април, когато международната общественост отбелязва Световния ден на здравето, за мен като Ректор на Медицински университет – Варна, и като лекар, е чест да поздравя с професионалния празник всички Вас, които сте избрали медицината и здравеопазването за своя професия и житейска мисия. От името на Академичното ръководство на Медицински университет – Варна и лично от мое име приветствам всички лекари, дентални медици, фармацевти, учени, медицински сестри, акушерки, специалисти по здравни грижи и по обществено здраве, които работят в университетските лечебни заведения, образователните и научноизследователските структури към МУ-Варна. Поздравявам с празника и всички наши колеги и преподаватели от медицинските университети в България, както и партньорите ни от болници, диагностично-консултативни центрове и здравни институции в страната и чужбина. 

Днешният празник е повод да отдадем нужното уважение към труда на всички Вас, които сте се посветили на опазването на здравето и грижата за хората. С удоволствие бих искал да отбележа високите постижения на академичната общност на Медицински университет – Варна в научноизследователската, лечебно-диагностичната и образователната дейност. Благодаря Ви за всеотдайността и високия професионализъм в обучението на студенти, специализанти и докторанти, за неуморната енергия, която влагате в клиничната и научноизследователската работа, затова, че издигате авторитета на медицинските и здравните науки на най-високо ниво.  

Уважаеми колеги,

На днешния ден бих искал да напомня мотото, с което тази година Световната здравна организация отбелязва глобалния ден на здравето 7 април. То е „Моето здраве е мое право“. Неговата цел е да фокусира вниманието ни към един много важен проблем – че в 21 век повече от половината от населението на света – 4.5 милиарда души,  продължават да нямат достъп до основни здравни услуги и медикаменти и че правото на здраве на милиони хора е все по-заплашено.

Живеем във време, в което сме изправени пред множество предизвикателства, които пряко касаят живота и здравето ни – нашето, на близките и пациентите ни. Войните, болестите и бедствията, кризите с природни ресурси, липсата на достъп до здравни услуги за много хора, стават причина за смърт, инвалидност, глад, психологически стрес. В отговор на тези предизвикателства, навсякъде по света хората с бели престилки са на първа линия в името на здравето и живота. Те са най-големите човешки ценности и ние като лекари, медицински и здравни специалисти носим отговорност да се грижим за слабите и болните, да ги лекуваме и да подобряваме качеството им на живот. От огромно значение е и добрият пример, който даваме на младите лекари и здравни специалисти, които се учат от нашия опит и вървят по стъпките ни в медицината и науката.

Уважаем студенти, специализанти и докторанти,

Обръщам се към Вас като бъдещи специалисти, на които всички ние много разчитаме, че ще надградите знанията и уменията си от Университета и ще се утвърдите като отлични професионалисти. Ние вярваме във Вашите сили, способности и потенциал. Ще Ви подкрепяме с нашите познания, мъдрост и опит. Учете, бъдете откриватели. Здравното благополучие на много хора зависи от Вашия професионализъм, познания и компетентност. Оправдавайте доверието им всеки ден като вършите работата си по най-добрия начин. Тези на които ще помагате, ще оценят грижата, търпението и доброто отношение. Пожелавам Ви да имате сили и вяра, с които да посрещате предизвикателствата на времето, в което живеем.

На цялата академична общност на Медицински университет – Варна пожелавам  благоденствие и просперитет. Желая здраве и щастие на Вас и семействата Ви.

Честит празник!

 

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

 

Честит празник!
06.04.2024

Честит празник!

 

Поздравителен адрес от Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

Акция за кръводаряване ще се проведе от 15 до 23 април в МУ-Варна и Медицински колеж
02.04.2024

Акция за кръводаряване ще се проведе от 15 до 23 април в МУ-Варна и Медицински колеж

Районният център по трансфузионна хематология – Варна /РЦТХ/  и Студентски съвет при МУ-Варна организират акция за кръводаряване сред преподаватели, студенти и служители на Университета.

Кампанията ще се състои от 15 до 23 април /включително/.

В периода на кръводарителската акция Мобилният пункт на РЦТХ – Варна ще бъдат позициониран по следния график:

МУ-Варна, до централен вход на сграда „Ректорат“:

15, 16 и 17 април – от 13.30 до 17.30 ч.

18 и 19 април – от 9.00 до 13 ч.

Медицински колеж – Варна, вътрешен двор:

22 април от 13.30 до 17.30 ч.

23 април – от 9.00 до 13 ч.

Чрез кръводаряването ще бъдат обезпечени с кръв и кръвни продукти потребностите на пациентите на всички лечебни заведения в област Варна.

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5