Адрес: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, бул. “Христо Смирненски” №1, гр. Варна, п.к. 9010,
Централният вход е достъпен откъм двора на медицинския комплекс, посока север.
тел: 052 302 851 (до 55) – централа (с оператор)
факс: 052 302 874 (секретариат на Изпълнителния директор)
e-mail: [email protected]
В близост има автобусни спирки на Градски транспорт на линии с номера 12, 13, 209.

Разположение по етажи на основна сграда:

Ет. 14

Втора клиника по нервни болести

Първа клиника по нервни болести

Ет. 13

Клиника по вътрешни болести

Отделение по кожни болести и венерология

Ет. 12

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Клиника по урология

Ет. 11

Клиника по гастроентерология

Втора клиника по хирургия

Ет. 10

Клиника по пневмология и фтизиатрия

с Интензивно респираторно отделение

Клиника по гръдна хирургия

Ет. 9

Клиника по неврохирургия

Клиника по УНГ болести

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Ет. 8

Клиника по кардиохирургия

Втора клиника по кардиология –
Отделение по инвазивна кардиология

Ет. 7

Клиника по ревматология

Втора клиника по кардиология –
Отделение по неинвазивна кардиология

Ет. 6

Клиника по детска клинична хематология и онкология

Първа клиника по хирургия

Ет. 5

Втора детска клиника

Първа детска клиника

с Детско отделение за интензивно лечение

Ет. 4

Първа клиника по кардиология

с дейност Интензивна кардиология

Клиника по нефрология

Ет. 3

Клиника по съдова хирургия

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Ет. 2

Клиника по ортопедия и травматология

Клиника по обща и клинична патология

Клинична лаборатория

Лаборатория по медицинска генетика

Лаборатория по микробиология

Лаборатория по вирусология

Лаборатория по клинична имунология

Ет. 1

Мултипрофилно спешно отделение - възрастни

Мултипрофилно спешно отделение - деца

Клиника по образна диагностика

Партер

Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина