Научното списание Nature публикува забележителна статия с включване на резултати от проекта Feel4Diabetes, в който участва и екип на МУ-Варна
31.03.2023

Научното списание Nature публикува забележителна статия с включване на резултати от проекта Feel4Diabetes, в който участва и екип на МУ-Варна

Най-престижното списание за научни открития в света Nature публикува  забележителна статия с българско участие. Проучването „Намаляващо предимство от живот в града за  здравето на децата и юношите”, обхванало огромен брой подрастващи от целия свят в продължение на 30 години, е реализирано от глобален консорциум под ръководството на Imperial College London и с участието на над 1500 изследователи и лекари. Съавтор в научната статия е главният изследовател за проекта Feel4Diabetes от МУ-Варна проф. д-р Виолета Йотова – ръководител на Катедрата по педиатрия в университета и на Първа детска клиника с ДОИЛ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Според поучването в голяма част от света намаляват предимствата на живот в града, имащи отношение към здравословния растеж и развитие на децата и юношите. Данните са получени на базата на нов глобален анализ на тенденции в ръста и индекса на телесната маса /ИТМ/ при подрастващи на възраст от 5 до 19 години, живеещи на село и в града.  Изследването е проведено от 1990 до 2020 г. и е обхванало над 71 милиона деца и юноши, живеещи в различни райони на повече от 200 държави.  Специалистите уточняват, че височината и ИТМ отразяват качеството на храненето и здравословната околна среда през детството и юношеството и са важни показатели за здравето и резултатите от развитието през целия живот.

Учените са установили, че през 21 век има изравняване в ръста на децата от градските и селските райони, сравнено с миналия век. Тогава градският живот, с възможностите му за по-добро образование, хранене, спорт, отдих и здравеопазване, е допринесъл децата от града да са по-високи от техните връстници на село. Според новите данни, днес в повечето страни намаляват предимствата на градската среда за по-висок ръст при децата, а се отчита ускорено подобрение във височината на подрастващите от малките райони.

Освен ръста, обект на изследване при подрастващите също е и индексът на телесна маса – показател за това дали имат здравословно съотношение тегло-ръст. Установено е, че през 1990 г. децата и юношите от градовете са имали средно малко по-висок ИТМ от тези в извънградските райони. До 2020 г. за повечето страни средните стойности на ИТМ са се повишили по-бързо за градските деца, с изключение само в Субсахаска Африка и Южна Азия, където ИТМ нараства по-бързо при деца, живеещи в селските райони.

Важно уточнение, което правят специалистите е, че с наличието на нисък ръст или на прекалено нисък ИТМ, се увеличава рискът от заболяване и преждевременна смърт. Ниският ръст се свърза и с нарушено когнитивно развитие и намалена образователна ефективност и производителност на работа по-късно в живота. По същия начин високият ИТМ в детството и юношеството носи по-голям риск и по-ранна поява на хронични заболявания като диабет тип 2 и високо кръвно налягане, както води и до лошо психично здраве и образователни резултати.

Според учените резултатите от това голямо глобално проучване оспорват общоприетите възприятия за отрицателните аспекти на живота в градовете по отношение на храненето и здравето. Градовете продължават да осигуряват значителни ползи за здравето на децата и юношите и за щастие повечето селски региони ги догонват, благодарение на модерните санитарни условия и подобренията в хранителните навици и здравеопазването.

Въпреки че ръстът и ИТМ по света са се увеличили от 1990 г. досега, изследователите са установили, че степента на промяна между градските и селските райони варира значително в различните страни, където населението е със средни и ниски доходи. В държавите с високи доходи разликите между градовете и малките населени места остават стабилни.  

Най-големи крачки в изравняването на ръста на децата от градските и малките райони са направили нововъзникващи икономики като Чили, Тайван и Бразилия. Те са използвали ресурсите на икономическия растеж за финансиране на програми за хранене и здраве както чрез училищата, така и в общността. Това е имало ключово значение за затваряне на празнините между различните области и социални групи.

Любопитно е, че противно на широко разпространеното предположение, че урбанизацията е основният двигател на епидемията от затлъстяване, проучването е установило, че децата от много западни страни с високи доходи са имали незначителни разлики във височината и ИТМ с течение на времето.

За участниците в глобалното проучване не е толкова важно дали децата живеят в града или на село. По-важно е в какви условия живеят хората с ниски доходи и дали правителствата на страните се справят с нарастващите неравенства с инициативи като допълнително подпомагане и програми за безплатно хранене в училище.

Публикацията в Nature e голямо признание и престиж за международния екип на проекта, тъй като списанието издава само най-добрите рецензирани изследвания в науката и технологиите, подчертавайки тяхната оригиналност, интердисциплинарен интерес и изненадващи заключения, а също коментари и експертни мнения по важни, актуални и значими научни новини, които позволяват на читателите да споделят най-новите открития в науката, смятат експерти. Очаква се откритията на проучването да породят дискусии сред глобалната научна общност, в посока държавите да развиват политики за здравословен и продуктивен живот на децата и юношите.

Главен автор на изследването „Намаляващо предимство от живот в града за  здравето на децата и юношите” е проф. Маджид Езати от Училището по обществено здраве на Imperial College London.

Пълното изследване може да прочетете тук.        

Линк към публикацията: https://www.nature.com/articles/s41586-023-05772-8

Катедрата по педиатрия в МУ-Варна отбелязва 60-тата си годишнина с тематична юбилейна програма от научни конференции, събития и инициативи
30.03.2023

Катедрата по педиатрия в МУ-Варна отбелязва 60-тата си годишнина с тематична юбилейна програма от научни конференции, събития и инициативи

През 2023 г. Катедрата по педиатрия в МУ-Варна отбелязва 60-тата си годишнина. Юбилеят е повод да се подчертаят успехите и постиженията на Катедрата, която от нейното основаване през 1963 г. досега се е утвърдила като един от водещите експертни центрове в България за лечебно-диагностична, консултативно-методична, учебна и  научноизследователска дейност, с екип от висококвалифицирани специалисти, чийто дългогодишен опит, знания и умения са високо ценени във всички сфери на педиатричната медицина у нас и в чужбина.

Като част от юбилейната програма е провеждането на множество конференции, експертни срещи и кампании за  профилактика на детското здраве. Катедрата по педиатрия в МУ-Варна е инициатор и организатор на няколко значими научни форуми и събития през юбилейната 2023 г. Това са конференция с международно участие по проблемите на диабета и редките ендокринни заболявания през април в Поморие, експетна среща по муковисцидоза във Варна през юни, тържествено отбелязване с връчване на юбилейни награди на МУ-Варна през септември и педиатрична конференция под надслов „60-години Катедра по педиатрия в МУ-Варна“, предвидена за октомври в Свети Влас. През цялата година са включени и инициативи, посветени на дните за информираност и борба с различни болести, които Световната здравна организация  /СЗО/ отбелязва като международни и европейски здравни дни през 2023 г.

Повече информация за предстоящите научни форуми, събития и инициативи вижте тук

 

Юбилейната програма вижте тук

 

 

Европейски проект с партньор МУ-Варна печели награда за активност в социалните медии
30.03.2023

Европейски проект с партньор МУ-Варна печели награда за активност в социалните медии

Проект BeWell по програма Erasmus+ печели наградата „Най-добра активност в социалните медии“. Медицински университет – Варна е партньор по проекта, а водеща организация е Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA). В проекта си партнират 24 утвърдени институции от 11 европейски държави, като МУ-Варна е единствената организация от България.

 

Проектът BeWell е номиниран от платформата Social EU www.socialeu.eu, чиято дейност е посветена на разработване и тестване на иновативни подходи и методология за обучение на проектни мениджъри за пълноценно използване на социалните медии, с цел достигне на информацията за даден проект до по-широка и разнообразна аудитория. Мисията на Social EU е да предлага за обсъждане решения на най-належащите политически, икономически и социални проблеми на нашето време.

 

Проект BeWell (Blueprint alliance for a future hEalth Workforce stratEgy on digital and green skiLLs) включва дейности  за разработване на стратегически подход към секторното сътрудничество в областта на уменията и изготвяне на общоевропейски съгласувани „основни“ учебни програми и програми за обучение. Проектът предвижда се да се дискутират спешните нужди от умения на здравните професионалисти в новите условия на развитие, включително последствията от Covid-19 и дигитализирането на процесите в здравеопазването. Обект на дейностите по проекта е също разработване и прилагане на транснационално обучение и съдържание, с цел бързо внедряване на регионално и местно ниво и в отговор на нововъзникващи професии. Предвиден е и дългосрочен план за действие за постепенното разпространение на резултатите  след приключване на проекта на европейско, национално, регионално и местно ниво.

 

В резултат от дейността по проекта ще бъдат създадени Алиансите за иновации, като се очаква те да постигнат краткосрочно и дългосрочно въздействие върху по-широк кръг заинтересовани страни на индивидуално, организационно и системно ниво. Алиансите имат за цел да изградят базата на Пакта за умения и да определят пътя, по който трябва да се продължи след финализирането на проекта. https://bewell-project.eu/

 

 

 

 

О Б Я В А за набиране на кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“
28.03.2023

О Б Я В А за набиране на кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“

Сред основните приоритети на Министерството на здравеопазването е въвеждането на спешна медицинска помощ по въздух. За целта Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите на летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия. Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – гр. София.

Изисквания към кандидатите:  

 • Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или  „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години;
 • Лекари – специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение;
 • Владеене на английски език.

 

Кандидатите следва да представят:

 • Копие на документ за придобита специалност;
 • За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит /ако е приложимо/;
 • Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език;
 • Професионална автобиография.

           

Подаване на документи:

Кандидатите могат да подават документи в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5), или на електронна поща: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е до 21.04.2023 г., включително.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на месец май.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5