От 29 април до 10 май МУ-Варна открива извънредна конкурсна сесия 2024 на фонд „Наука“
23.04.2024

От 29 април до 10 май МУ-Варна открива извънредна конкурсна сесия 2024 на фонд „Наука“

От 29.04.2024 г., със заповед на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, предстои откриване на ИЗВЪНРЕДНА КОНКУРСНА СЕСИЯ 2024 НА ФОНД „НАУКА“.

Документите за кандидатстване ще бъдат актуализирани в кратък срок в сайта, ще се приемат само онлайн, по процедура, описана в Насоките за кандидатстване в Конкурсна сесия 2024 на фонд „Наука“.

Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 ч. на 10 май 2024 г.

Подробна информация относно процедурата вижте тук.

 

При голям интерес премина денят на отворени врати, организиран от МУ-Варна за чуждестранни кандидат-студенти
17.04.2024

При голям интерес премина денят на отворени врати, организиран от МУ-Варна за чуждестранни кандидат-студенти

Повече вижте във видеото тук

 

На 12 април Медицинският университет – Варна посрещна кандидат-студенти, родители и гости на традиционните Дни на отворените врати. Посетители от Германия, Великобритания, Бразилия и България имаха възможност да се запознаят с необятния свят на медицинската наука в най-модерния и високотехнологичен медицински университет у нас.

На кандидат-студентите бяха представени специалностите и учебните програми във факултетите по Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Експертите от отдел „Учебен“ и настоящи студенти на МУ-Варна разведоха посетителите в  Университета и неговите зали и отговаряха на въпросите на кандидат-студентите. Те имаха възможност да усетят атмосферата на академичния живот и споделиха, че за тях е било много полезно да разговарят със студенти, преподаватели и бивши възпитаници на Университета.

Присъстващите получиха информация за предлаганите специалности и за процедурата по кандидатстване, разгледаха симулаторите, използвани за обучение на студентите, залите по 3D анатомия и микроскопските зали на Катедрата по анатомия, музейната сбирка, както и посетиха обновената университетска библиотека.

Чуждестранните кандидат-студенти присъстваха на упражнения по практическа подготовка по химия, биология, молекулярна медицина и нутригеномика и имаха възможност да видят различни химични опити, атрактивни лабораторни експерименти, микроскопски и макроскопски наблюдения, демонстрации на живо с високотехнологична апаратура. Пред тях бяха показани възможностите на „виртуална класна стая". Бяха им представени също учебната платформа Blackboard и симулационния софтуер за физиологични експерименти и изследвания.

В една от аудиториите на Университета бе разположен и ултразвуков симулатор Vimedix и виртуална маса Body Interact, където, под ръководството на лекари-специалисти, посетителите видяха как се работи в реални условия с ехокардиограф и с платформата за виртуални симулации с пациенти.

Кандидат-студентите посетиха и основната база за клинично обучение Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ - Варна като се запознаха със съвременното оборудване там и реалните условия за практически занятия за оказване на модерна медицинска грижа.

На 13 април кандидатите положиха приемни изпити по биология, химия и изпит за владеене на английски език.

Галерията може да разгледате тук

 

Над 300 студенти и преподаватели от МУ-Варна участваха в пилотното издание на пролетно училище „Медицински хоризонти и вълнения“
16.04.2024

Над 300 студенти и преподаватели от МУ-Варна участваха в пилотното издание на пролетно училище „Медицински хоризонти и вълнения“

От 12 до 14 април в МУ-Варна и учебните бази за обучение на студентите на Университета се проведе пилотното издание на Пролетно училище „Медицински хоризонти и вълнения“, организирано от асоциацията на студентите-медици в България – Варна и Деканат „Медицина“. Събитието беше насочено към студенти по медицина от всички курсове на обучение, както и към стажант-лекари. Един от основните акценти на форума бе да подпомогне ориентирането им към медицинска специалност, която да профилират. Във форума се включиха над 300 студенти и преподаватели.

В програмата бяха включени серия от практически обучения с предклинична и клинична насоченост във варненската университетска болница „Св. Марина“, Регионална здравна инспекция – Варна, Университетската специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна, Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ и Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна“ - Варна.

Практическата част на форума даде възможност на всички бъдещи лекари, които все още не са взели решение за професионалната си специализация, да проучат  отблизо работата на различните клиники и отделения, към които имат интерес и да преценят дали желаят да се насочат към съответната специалност. Студентите имаха възможност от първо лице да се запознаят с ежедневието на лекарите. Представени бяха и най-новите тенденции в компаниите за медицинска апаратура и фармацевтични продукти.

Пролетното училище завърши с поредица от сесии, насочени към научното ориентиране на студентите по медицина и възможностите за професионална реализация. Събитието беше закрито с лекции, представящи бъдещето на медицината и ролята на изкуствения интелект.

 

 

 

МУ–Варна започва обучения за работа с новия софтуер за администриране и управление на обучението на докторанти.
09.04.2024

МУ–Варна започва обучения за работа с новия софтуер за администриране и управление на обучението на докторанти.

В изпълнение на Проект BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"  е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура „Модернизация на висшите училища“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Медицински университет – Варна стартира обучения за работа с новия софтуер за администриране и управление на обучението по процедури за придобиване на ОНС „Доктор“.

Целта на софтуера е подпомагане на основните административни етапи свързани с  процедурите по придобиване на ОНС „Доктор“ като: планиране, прием, обучение отчисляване, защита.

Системата за електронно управление ще предоставя възможност за: информираност в реално време, автоматична напомняща система, достъп до документация по всяко време, информационен център, обучителни материали, изготвяне на документи, справки и прогнози.

Обученията ще бъдат проведени за всички целеви групи по предварително изготвен вече график.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5