Клиники и отделенияКлиники и отделения

Клиника по медицинска онкология Клиника по вътрешни болести Клиника по пневмология и фтизиатрия Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Първа клиника по кардиология с дейност Интензивна кардиология Втора клиника по кардиология Отделение по инвазивна кардиология Отделение по неинвазивна кардиология Клиника по ревматология Клиника по нефрология Клиника по клинична хематология Клиника по ендокринология и болести на обмяната Клиника по гастроентерология Първа клиника по нервни болести Втора клиника по нервни болести Първа детска клиника с ДОИЛ Втора детска клиника Клиника по детска клинична хематология и онкология Първа клиника по хирургия Клиника по анестезиология и интензивно лечение Втора клиника по хирургия Клиника по гръдна хирургия Клиника по урология Клиника по съдова хирургия Клиника по неврохирургия Клиника по ортопедия и травматология Клиника по кардиохирургия Клиника по УНГ болести Клиника по лицево-челюстна хирургия Отделение по кожни и венерически болести