Акценти

Лаборатория по вирусология към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна  осигурява бърза, точна и съвременна диагностика на вирусни инфекции. Основни приоритетни групи са трансплантирани пациенти, пациенти с онкохематологични заболявания, педиатрични пациенти, пациенти преди, по време и след терапия за хепатит В и хепатит С и др. Достъп до лабораторията имат и нехоспитализирани лица.

Поради динамичността в сферата на вирусологията, непрекъснато се стремим да добавяме нови тестове и методи, за да отговорим на бързото й развитие и да предоставим най-добрите услуги. В лабораторията работят специалисти вирусолози, които провеждат консултации по всички въпроси, касаещи вирусните заболявания.

Извършват се серологични и молекулярно биологични изследвания за най-честите вирусни причинители на заболявания. Серологични изследвания се правят по методите ELISA или хемилуминисценция за всички вирусни хепатити (хепатит А, хепатит В (включително количествено изследване и изследвания на всички серологични маркери), хепатит С, хепатит Е, хепатит Д), сексуално предавани инфекции (HIV, сифилис, хламидия трахоматис), вирусите от херпесното семейство (херпес симплекс вирус 1 и 2, варицела зостер, Епщайн Бар, цитомегаловирус), редица респираторни вируси (грип, аденовируси, респираторно синцитиален вирус), кърлежо преносими инфекции (лаймска болест, марсилска треска), ку треска, морбили паротит и рубеола, парвовирус, ентеровируси и др.

В лабораторията се работи потвърдителен Уестърн блот тест за лаймска борелиоза и VDRL за сифилис. PCR изследвания се правят за цитомегаловирус (CMV), Епщайн Бар вирус (EBV), хепатит В (HBV), хепатит С (HCV) (вкл. определяне на генотип), BKV и SARS CoV-2.