Акценти

labВидове изследвания

Лабораторията по медицинска генетика изпълнява високоспециализирана лабораторна и консултативна дейност. Извършва се болнична и доболнична генетична помощ с предоставяне на компетентна консултация относно необходимостта, възможностите и ограниченията на  различни генетични анализи. Специализирани сфери на дейност са репродуктивна генетика, педиатрична генетика и дисморфология, онкогенетика, неврогенетика, генетика на хематологичните заболявания и др.

Специалисти предлагат генетично консултиране по повод наследствени болести и предразположения при лежащо болни и при пациенти от доболничната мрежа. Основна цел на дейността е конкретизиране на диагнозата поради нейното значение както за пациента, така и за неговите близки родственици, включително бъдещото поколение. При нас могат да се издадат също писмени медико-генетични заключения за наследствени болести и нарушения на база на проведени диагностично-лабораторни изследвания. Също така, екипът на лабораторията по медицинска генетика е ангажиран с профилактична дейност, касаеща както хората с известно или вероятно заболяване, така и здравите хора.

Ранното откриване на генетичните ни особености дава възможност за оценка на риска от поява на различни заболявания, включително с изява при възрастни – ракови, сърдечно-съдови, репродуктивни проблеми и др. Днес това е възможно, благодарение на развитието на технологиите за генетични изследвания, достъпни за приложение от лекарите в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна.