Акценти

Спешно отделение - деца е неразделна част от Направление Педиатрия. Структурата функционира като спешно звено към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна от юли 2000 г., в началото като част от структурата на различните детски клиники, а от м. юли 2011 г. е обособено като самостоятелно звено в лечебното заведение.

С предимство се обслужват пациентите с животозастрашаващи състояния, доведени от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ. Обслужват се по спешност пациенти до 18 годишна възраст, като е осигурена квалифицирана педиатрична помощ 24 часа в денонощието.

Осигурени са необходимите условия за оказване на медицинска помощ при спешни и животозастрашаващи състояния. Изградена е функционираща връзка с детските и останалите клиники, използва се при нужда и диагностично-консултативния капацитет на болницата. Оборудвано е с ЕКГ апарат, инхалатор, перфузор, аспиратор, кислородна инсталация. При необходимост се извършват консулти със специалисти на универсистетската болница за диагностика и лечение на спешно болния пациент. При състояние, налагащо продължително лечение на пациентите се осигурява спешна хоспитализация в специализираните клиники на лечебното заведение.

Лекарите от Мултипрофилно спешно отделение, Дейност Деца осъществяват дейности по оказване на спещна медицинска помощ на обърналите се към тях спешни пациенти съгласно утвърдените диагностично-терапевтични протоколи, алгоритми и правила за добра медицинска практика. Създадени са подходящи  условия за изпълнение на допълнителни функции – административни, обучение и квалификация.