Акценти

Клиника по Лицево-челюстна хирургия е единственият център за диагностика, лечение и консултации на болни по специалността в Североизточна България. Като част от УМБАЛ „Света Марина” – Варна, тя разполага с всички най-съременни средства за диагностика и лечение на европейско ниво. Разполага с възможности и реализира консултации на всички медицински специалисти на най-високо професионално ниво.

В клиниката се извършват диагностика и оперативно лечение на всички видове заболявания в областта на главата и шията в съвременната лицево-челюстна хирургия - краниофациална хирургия (съвместно с Клиниката по неврохирургия), орбитална хирургия, тънкоиглена аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията, гнойно-септична хирургия: възпалителни заболявания (абсцеси и флегмони) в областта на лицето и шията, остеомиелити, одонтогенни синуити, лимфаденити, екзацербирали кисти и други.

Дейността на клиниката включва лицево-челюстна травматология: наранявания на меките тъкани и фрактурите на лицевите и челюстните кости, лицево-челюстна онкология: онкологични заболявания в областта на устната кухина, лицето, главата, шията и челюстните кости, заболявания "Вария", характерни само за лицево-челюстната област: заболявания на слюнчените жлези, лицевите нерви, долночелюстната става, лицево-челюстна пластично-възстановителна и реконструктивна хирургия: вродени и придобити дефекти, малформации и деформации в областта на лицето, главата, шията, челюстните кости, съзъбието.

Уникални услуги, които се предлагат за първи път в България, са пластика на долната устна по Karapandzič, фейслифт достъп със SMAS-техника при операции на тумори на слюнчените жлези и тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ; FNAC) при тумори в областта на главата и шията.