Акценти

Във Втора детска клиника се диагностицират и лекуват деца с остри заболявания на горни и долни дихателни пътища и хронични белодробни болести (ларинготрахеити, бронхити, пневмонии, бронхопулмонална дисплазия, туберкулоза и др.), кистична фиброза, а също и различни алергични болести - бронхиална астма, алергични ринити, синути, остри и хронични болести на нервната система, нервно-мускулни увреждания, епилепсия, генетични заболявания и редки генетични синдроми.

Уточняват се и се лекуват пациенти с остри и хронични заболявания на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, панкреас – езофагити, гастрити, язвена болест, мотилитетни нарушения, възпалителни заболявания на червата (улцерозен колит и болест на Крон), метаболитни болести на черния дроб, хронични вирусни хепатити, автоимунни хепатити, холецистити, панкреатити, хранителна алергия, гастроинтестинални нарушения при генерализирано разстройство на развитието (аутизъм), изработване на специални диети за деца с целиакия, хранителна алергия, малдигестия, муковисцидоза, аутизъм, клинично хранене – програми, обучение. От 2018 г. към Клиниката е създаден Експертен център по муковисцидоза.

Наличен е пълен панел, вкл. уникални и  високо специализирани биохимични, имунологични, генетични, метаболитни, алергични и др. специфични тестове (тестове за чревна пропускливост, потен тест, изследване на плеврален и абдоминален пунктат), апаратни и образни изследвания (спирометрия и оксиметрия, ЕЕГ, чернодробна биопсия, рНметрия с импеданс, абдоминална ехография с функционални изследвания на стомах, пилор и жлъчен мехур, Doppler ехография, долна и горна ендоскопия с хистологични изследвания, различни рентгенови, скенеграфски, сцинтигрфски, ЯМР изследвания).