Акценти

Използват се всички видове диагностични методи в съвременната съдова хирургия – клинична диагностика, доплерова сонография, ехо-доплерово изследване, дигитална субтракционна ангиография, СТ скенер ангиография, конвенционална ангиография.

В клиниката по съдова хирургия успешно се прилагат всички съвременни постижения на медицината за лечение на съдовите заболявания, включително оперативно лечение на периферните съдове, хирургични интервенции при политравматизъм на крайници, в условията на максимален комфорт за пациентите и техните близки.

Клиника по съдова хирургия извършва диагностика и лечение на съдовите заболявания в различни басейни на съдовата система на човешкото тяло. Извършват се диагностични и лечебни процедури върху коремната аорта, клоновете на аортната дъга включително артерии на горните крайници и сънните артерии, кръвоснабдяващи мозъка, клоновете на аортата и артериите на долните крайници.

Прилагат се диагностични и лечебни процедури при венозни заболявания на тялото и при варикозна болест и хронична венозна недостатъчност на долните крайници, включително лазерно лечение и склеротерапия при разширени вени. Извършва се и конструкция на достъпи за диализа при болни с бъбречна недостатъчност.